Tra cứu kết quả dự tuyểnGhi chú:
Thí sinh trúng tuyển vui lòng xem hướng dẫn thủ tục nhập học tại đây tại đây.


Cách 1:

Họ tên:
Ngày sinh:

Ví dụ: sinh ngày 21/01/1986, thì nhập dữ liệu là: 21/01/1986;
* Nếu chỉ có năm sinh thì ghi đủ 4 số năm sinh

Cách 2:

Số báo danh:

ghi theo số báo danh ghi trên phiếu báo thi (vd: QT.097)